Laatste twee weken voor ZOMERRECES:
geopend op vrijdag 21, zondag 23, vrijdag 28, zondag 30 juni
13.00-17.00 uur